Båtresa med M/S Freden

Sommartid avgår reguljära turer med M/S Freden från Västervik till Hasselö. Under resten av året avgår reguljära turer med mindre båtar från Gränsö kanal. Du kan också boka sin egen tur med taxibåt eller större skärgårdsbåt.

Boka online