Minigolf

Utmana familjen i minigolf eller träna din putt: mitt bland tallarna ovanför Hasselö Sand ligger vår lilla minigolfbana. Klubba och boll hyr du i Handelsboa. Vill du spela minigolf under andra årstider går det bra att förboka (0490-911 30).

Pris: 30 kr/person
Öppet: juni-augusti (samma öppettider som Handelsboa). Även möjlighet att förboka minigolfbanan maj-oktober.
Notera: vår minigolfbana ligger bland tallar som barrar och även om vi sopar banorna så behöver du ofta sopa dem på egen hand också. Sopborstar finns tillgängliga vid banorna!