Sladö naturreservat

Hasselö och Sladö är ursprungligen två öar, som genom landhöjningens försorg kommit allt närmare varandra. Länge skildes öarna åt av ett smalt sund med spång. Men för att underlätta att ta sig mellan öarna lade man igen sundet på 40-talet. Drygt 60 år senare, 2005, grävde man ut det igen och byggde Sundsbron, en fem meter lång träbro som nu förenar öarna. Återigen går det att ro eller paddla mellan Hasselö och Sladö, även om man får vara beredd på att ducka vid bron som särskilt vid högvatten är relativt låg. Förutom att återställa den historiska miljön var projektets främsta syfte att öka genomströmningen av vattnet och därmed förbättra kvaliteten på vattnet på västra sidan som är ett viktigt fiskfortplantningsområde.

Sladö, som bara är drygt två kilometer lång, har varit naturreservat sedan 70-talet och landskapet är synnerligen välskött med öppna hagmarker, betande får och kor, hamlade lindar och en artrik flora. En vandringsled, som tar sin början vid Sundet, slingrar sig runt ön, genom ängslandskapet och ett område med fantastiska klippformationer som vetter mot öppna horisonten på östra sidan av ön. Vattnet är kallare här än i vikarna men i den natursköna miljön kan det ändå vara svårt att motstå ett uppfriskande dopp. Leden fortsätter runt ö-udden, förbi Vinterbryggan och Källarbacken där byns alla stenkällare är samlade, till byn och åter till Sundet. Sladö by är en typisk radby, där båthusen är uppradade längs med vattnet, bostadshusen ligger lite längre upp och ladugårdarna allra längst upp. Hos Anders Gustavsson i byn kan du i mån av tillgång handla färsk och rökt fisk (tfn 070-773 27 74).

Särskilda regler i naturreservat

Tänk på att det i naturreservat gäller särskilda regler. Det är till exempel förbjudet att plocka blommor och stenar, hundar ska hållas kopplade och tältning får endast ske efter tillstånd från reservatets tillsyningsman (Roger Karlsson tfn 070-673 63 64). Om du cyklar till Sladö finns ett cykelställ vid Davids ladugård (den sista ladugården på vänster sida, före Källarbacken).

Läs mer