Rullstensåsen Jättegryt

Rullstensåsen Jättegryt

På Hasselö finns många tydliga spår efter istidens inlandsis som låg tjock över skärgården för 10 000 år sedan. Tydligast är rullstensåsen som öarna är uppbygga kring och som går i dagen på flera platser, vid stenkällarna på Sladö och vid Jättegryt strax ovanför Hasselö Sand till exempel. Namnet till trots är Jättegryt ett klapperstensfält med en imponerande mängd stora, runda stenar.

När inlandsisen smälte låg Hasselö under vatten och under årtusendena som följde, höjde sig ön ur havet. Vikareklinten på norra Hasselö utvecklades från att ha varit ett litet grund, till att bli ett skär och så småningom till att bli Hasselö. Av det som dolts under ytan fanns även ett höjdstråk bestående av block, sten, grus och sand. Det lösa materialet hade förts dit av en smältvattensälv vid inlandsisens kant. Höjdstråket, som numera kallas Hasselöåsen, låg under en tid i höjd med havsytan. Vågorna spolade bort mängder med grus och sand, som hamnade på den dåvarande havsbottnen och senare blev sandstranden Hasselö Sand. De större stenarna blev kvar på platsen och bildade rullstensåsen.

Att befolkningen på Hasselö och Sladö fått kämpa för sitt jordbruk på de steniga öarna vittnar de många stenmurarna och stenhögarna som finns uppförda lite varstans på öarna om. En del av stenmurarna visar dessutom på mycket skickligt hantverk och det är svårt att inte imponeras av precisionen i de lodräta murarna.

Läs mer


Damer från Norra Malmö på besök vid Jättegryt omkring år 1918.