Hasselö Missionshus

Här ska det vara en text om Hasselö Missionshus och om vad missionhusföreningen gör.

Hasselö Missionshus invigdes 1922 och är idag en viktig samlingslokal på ön. Här anordnas den årliga hantverksmarknaden och i lokalerna hålls möten och bröllop. Utanför finns picnicbord där du som besökare är välkommen att slå dig ner.

 

+ Info om evenemang och hantverksmarknaden.

 

Redigera info om föreningen:

Hasselö missionshus byggdes på 1922. År 2010 svackade taket betänkligt och höll på att falla in. 2012 bildades Hasselös missionshus och hembygdsförening, med syfte att rädda huset och använda det som samlingslokal och för olika arrangemang.

Under 2013 renoverades taket med stöd av Landsbygdsprogrammet, kulturmiljöbidrag och Sparbanksstiftelsen och byggnaden kunde tas i bruk på ett säkert sätt igen till sommaren. Nu fungerar det som en samlingslokal för föreningslivet på Hasselö och Sladö och särskilt under sommarhalvåret pågår många aktiviteter. Mest besökare lockar den årliga auktionen till förmån för den fortsatta upprustningen av huset. Men det används också till Konst- och hantverksvecka, filmvisning, musikkvällar, föredrag, bröllop med mera.

Styrelsen består 2014 av:
Maria Malmlöf, ordförande
Ulrika Ågrehn, vice ordf
Kristina Rockström, sekreterare
Saga Carlson, kassör
Eva Wallin
Eva Ingemarsdotter Fernlund
Christina Carlén
Bo Pettersson

Vill du bli medlem eller lämna bidrag?
Att bli medlem kostar 100 kr. Sätt in avgiften på vårt Bankgiro och glöm inte att skriva vem du är. Det går så klart även bra att lämna andra bidrag. Vårt Bankgiro är 801-6123.

Maria Malmlöf
ordförande

Läs mer


Damer från Norra Malmö på besök vid Jättegryt omkring år 1918.

På Hasselö finns många tydliga spår efter istidens inlandsis som låg tjock över skärgården för 10 000 år sedan. Tydligast är rullstensåsen som öarna är uppbygga kring och som går i dagen på flera platser, vid stenkällarna på Sladö och vid Jättegryt strax ovanför Hasselö Sand till exempel. Namnet till trots är Jättegryt ett klapperstensfält med en imponerande mängd stora, runda stenar.

När inlandsisen smälte låg Hasselö under vatten och under årtusendena som följde, höjde sig ön ur havet. Vikareklinten på norra Hasselö utvecklades från att ha varit ett litet grund, till att bli ett skär och så småningom till att bli Hasselö. Av det som dolts under ytan fanns även ett höjdstråk bestående av block, sten, grus och sand. Det lösa materialet hade förts dit av en smältvattensälv vid inlandsisens kant. Höjdstråket, som numera kallas Hasselöåsen, låg under en tid i höjd med havsytan. Vågorna spolade bort mängder med grus och sand, som hamnade på den dåvarande havsbottnen och senare blev sandstranden Hasselö Sand. De större stenarna blev kvar på platsen och bildade rullstensåsen.

Att befolkningen på Hasselö och Sladö fått kämpa för sitt jordbruk på de steniga öarna vittnar de många stenmurarna och stenhögarna som finns uppförda lite varstans på öarna om. En del av stenmurarna visar dessutom på mycket skickligt hantverk och det är svårt att inte imponeras av precisionen i de lodräta murarna.

Läs mer


Damer från Norra Malmö på besök vid Jättegryt omkring år 1918.

På Hasselö finns många tydliga spår efter istidens inlandsis som låg tjock över skärgården för 10 000 år sedan. Tydligast är rullstensåsen som öarna är uppbygga kring och som går i dagen på flera platser, vid stenkällarna på Sladö och vid Jättegryt strax ovanför Hasselö Sand till exempel. Namnet till trots är Jättegryt ett klapperstensfält med en imponerande mängd stora, runda stenar.

När inlandsisen smälte låg Hasselö under vatten och under årtusendena som följde, höjde sig ön ur havet. Vikareklinten på norra Hasselö utvecklades från att ha varit ett litet grund, till att bli ett skär och så småningom till att bli Hasselö. Av det som dolts under ytan fanns även ett höjdstråk bestående av block, sten, grus och sand. Det lösa materialet hade förts dit av en smältvattensälv vid inlandsisens kant. Höjdstråket, som numera kallas Hasselöåsen, låg under en tid i höjd med havsytan. Vågorna spolade bort mängder med grus och sand, som hamnade på den dåvarande havsbottnen och senare blev sandstranden Hasselö Sand. De större stenarna blev kvar på platsen och bildade rullstensåsen.

Att befolkningen på Hasselö och Sladö fått kämpa för sitt jordbruk på de steniga öarna vittnar de många stenmurarna och stenhögarna som finns uppförda lite varstans på öarna om. En del av stenmurarna visar dessutom på mycket skickligt hantverk och det är svårt att inte imponeras av precisionen i de lodräta murarna.

Läs mer


Damer från Norra Malmö på besök vid Jättegryt omkring år 1918.