Hasselö by

Hasselö by är, precis som Sladö by, en typisk radby där båthusen ligger på rad längs med vattnet i gloet, bostadshusen längre upp och ladugårdarna allra längst upp. I byn finns en väl bevarad skärgårdsbebyggelse med typiska faluröda hus med vita knutar.

Före 1870 låg alla gårdar på Hasselö samlade runt gloet i byn. Därefter skiftades ön och gårdarna spreds ut och flyttades närmare sina åkermarker. Numera är byn främst bebodd sommartid men det är enkelt att föreställa sig hur livet tedde sig förr när Hasselö hade drygt 300 invånare och byn var den naturliga samlingsplatsen för hela skärgårdsområdet.

Läs mer


Hasselö by omkring år 1900.