Om Hasselö

Hasselö ligger i Tjust skärgård, mitt emellan Västervik och Loftahammar i norra Småland – utan fast förbindelse till fastlandet. Ön är tillsammans med grannön och naturreservatet Sladö två av skärgårdens mest levande öar. Förbundna med en liten bro sträcker de sig nio km genom omväxlande natur – från lummig lövskog och karg tallskog till ängsmark och kala klippor mot öppen horisont.

Fakta om Hasselö och Sladö

Yta: Hasselö ca 750 ha och Sladö ca 70 ha
Längd:
Bredd:
Omkrets:
Högsta punkt: 28 m
Antal invånare: 35 (plus många deltidsboende och fritidsboende)

Leader-projekt

Just nu arbetar vi tillsammans med övriga företag på Hasselö och Sladö för att stärka besöksnäringen genom att utveckla Hasselös varumärke, ta fram strategier och underlag, skapa en gemensam grafisk profil med logotype och omarbetad webbplats och sociala medier. Projektet finansieras av Leader Kustlandet med stöd från Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

   

Läs mer