Tälta

Vid Hasselö Sand finns möjlighet att tälta intill stranden. Du har då tillgång till vår servicebyggnad med duschar, toaletter och vår diskbänk med varmt och kallt vatten. Intill finns även möjlighet att slänga era hushållssopor. Pris: 120 kr/tält.

I naturen på övriga Hasselö är du välkommen att tälta utan kostnad varhelst du hittar en bra plats. Men tänk på att följa allemansrättens regler, med rättighet och skyldigheter.

Sladö är naturreservat och där råder särskilda regler. Tätning är förbjuden, såvida du inte får särskilt tillstånd från reservatets tillsynsman (Roger Karlsson tfn 070-673 63 64).

Allemansrätten

Naturvårdslagen säger att ”naturen är tillgänglig för alla enligt allemansrätten”. Denna gamla och unika rättighet ger såväl svenskar som besökande utländska turister en möjlighet att utnyttja skog och mark för avkoppling och frilufsliv.

Allemansrätten förutsätter emellertid också att man visar ansvar gentemot natur och markägare. Det är förbjudet att skräpa ner i naturen och det är exempelvis inte tillåtet att, utan markägarens tillstånd, bryta av grenar till brasan, gå på en nysådd åker, tälta för nära bostadshus eller ta gena över en tomt. Allt sådant kan man åtalas och straffas för. Dessutom riskerar man att få betala skadestånd till markägaren. En bra regel är därför att i tveksamma fall fråga markägaren om lov.

Läs mer om Allemansrätten